Pada tanggal 28 Oktober 2021 telah diadakan penerimaan 5 orang Aspiran masuk Postulan dalam  Kongregasi FCJM di Timor Leste. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Rm. Adriano Ximenes di komunitas Clara Pfander Ailoklaran dan diterima oleh Sr. M. Blandina Mahulae FCJM (Delegada).

Semoga kelima saudari tetap berusaha menjalani pembinaan dan membina diri agar menjadi pribadi yang lebih baik.